Andelshaver

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Andelshaver

 

Ifølgende gældende vedtægter er reglerne for andelshavere beskrevet således:

 

§ 3

Andelshaverne.

 

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er :

 

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom, herunder ejer/administrator af udlejningsejendomme.

2. Ejer af en ejerlejlighed, som ikke er forpligtiget af en ejerlejlighedsforening til fælles varmeforsyning.

3. Ejer af bygning på lejet grund.

4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, med dispositionsret for medlemmernes varmeforsyning.

 

 

 

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Frederiksberg 1d

4470 Svebølle

tlf. 59 29 46 04