Forside

Ingen driftsforstyrrelser i øjeblikket


Se vores privatlivspolitik

under fanen Vedtægter og bestemmelser

KUNDEOMRÅDE

2020.08.31

Indkaldelse til generalforsamling d. 23. sep. kl. 19.00 2020 på scenen i Svebøllehallen

Som i kan se har vi flyttet generalforsamlingen fra Klubhuset til scenen for at have plads nok mellem borde og stole.

I kan trygt møde op, men kom gerne lidt i god tid da vi vil sikre behørig afstand mellem jer.

Der vil være afspritningsmuligheder ved indgangen og vi beder om at I benytter disse. 

Vi glæder os til at se mange af jer til en aften, hvor vi bl.a vil fortælle lidt mere om den fremtidige prisstruktur på varmen.2020.03.19

I disse Corona tider er det vigtigt, at vi passer på hinanden og tænker over hvordan vi agerer.

Vi har derfor besluttet, at vi ikke tager ud på almindelige servicebesøg hos forbrugerne. Det er heller ikke muligt, at komme ned på vores kontor uden forudgående at have ringet på varmeværket på 59294604 for at aftale hvordan vi håndterer besøget.

Vi har i samme forbindelse aftale med vores to driftsledere om at de ikke er på arbejde samtidig. Det er vigtigt at vi ikke kommer i en situation hvor begge bliver syge.

Vi er i tæt dialog med Kalundborg Forsyning som har tilbudt, at hjælpe os hvis vi skulle komme i den situation at både Jens og Brian skulle blive syge.


Bestyrelsesformand

Svend Müller


Nyt fra bestyrelsen

2019.02.12 Stigende priser, Ikke hos os!

I de sidste dage har der været skrevet en del om kraftigt stigende priser. Det sker ikke hos os. vi fastholder priserne for 4 år i træk- Vores priser forventes at være stabile indtil 2026-2027 hvor de samlede varmepriser falder med op til 45 %.


2018.12.23 Persondata GDPR

I forbindelse med indførelse af stramme regler for håndtering af persondata er vores fjernvarmeselskab naturligvis også berørt af denne stramning. Vi har derfor udarbejdet nogle dokumenter omkring vores håndtering af de data vi har omkring jer, den enkelte forbruger. Disse ligger under fanen vedtægter og bestemmelser.

Overordnet bruger vi kun data fra jeres målere til at lave regninger ud fra, samt til at optimere på den samlede drift af vores fjernvarmeselskab.

Hvis du har spørgsmål til hvordan og hvad vi bruger dine data til er du velkommen til at skrive en mail til svend.muller@outlook.dk som lander i min postkasse. Det er mig der er dataansvarlig i vores fjernvarmeselskab.

Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig jul

Bestyrelsesformand

Svend Müller2018.12.23 Debat om bortfald af grundtilskud.

Over de seneste uger, har der været en heftig debat om kraftige stigninger på fjernvarmen, med baggrund i fjernelse af grundtilskuddet. Dette vedrører kun de fjernvarmeselskaber som fyrer med naturgas og som har en gasmotor med generator. Så for vores vedkommende vil det ikke betyde noget.2018.09.23

Så gik den ikke længere kun med solvarme. Grundet det forholdsvis kolde vejr kan solen ikke helt klare det alene mere og den lille fliskedel er startet op.

Det er en god uges tid tidligere end sidste år.2018.09.19

Referat fra generalforsamlingen d. 17/9 2018 kan læses her.


Husk vores årlige generalforsamling. Den holdes i år i SBI's klushus bagved hallen mandag d. 17. september kl. 19.00

Regnskabet kan du se her på siden.

Dagsorden er udsendt til alle d. 21. august men dagsorden.

på bestyrelsens vegne

Svend Müller


2017.10.06

Referat fra generalforsamlingen d. 27/9 2017, er lagt på hjemmesiden. Du kan læse det HER.


2017.09.06

Så er der gået endnu et år og vi kan se frem til vores generalforsamling d. 27. sep. kl. 19.00 i Svebøllehallen.

Vi er i bestyrelsen godt tilfredse med årets resultat som giver endnu mere tro på at vores målsætning om faste varmepriser i de kommende 6-8åt kan holde. Derefter vil vi forvente et fald i varmeprisen på ca. 40 %. Det bliver godt.


2016.02.26

Mere solvarme i Svebølle og Viskinge

Et massivt flertal (2 stemte imod ca. 30 for) stemte i aftes bestyrelsens forslag om yderligere 1071 m2 solvarme igennem. Det er et robust projekt med en kort tilbagebetalingstid.

Bestyrelsen lovede på generalforsamlingen at det nye solvarmeanlæg betales tilbage på 5 år, der skalikke optages lån.

Tilbagebetalingen sker med brug af de besparelser der frem kommer på et reduceret flisforbrug samt på penge der findes på driften.

Der skal udvises et fald i varmeprisen efter de 5 år.


2016.01.21

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet d. 20. januar at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsmling d. 25. februar kl. 19.00 i Svebølle Hallen. Vi anbefaler at solvarmeanlægget udvides med 1027 m2. Projektforslaget ligger med et link her til venstre markeret med gult.

Bestyrelsen besluttede også en strategi for de kommende 10 år. Strategien vil i kommende uge også blive lagt her på siden.

 

2016.01.20. Så er vores hjemmeside op at køre igen. Godt nytår til jer alle.

I aften har vi bestyrelsesmøde hvor en udvidelse af det eksiterende solvarmeanlæg vil blive drøftet med henblik på at holde en ekstraordnær generalforsamling i uge 9.

Bestyrelsen vil også drøfte strategi for de kommende 10 år. Vi vil informere mere om strategi og solvarmeprojektet de kommende dage.


2015.01.21 Godt nytår til jer alle. Nu kommer der lidt vinter, men samtidig er solen på vej højere op på himlen og der begynder at blive produceret solvarme. Som tidligere nævnt kan i nu kigge ind og se jeres forbrug. Se herover hvor i kan logge ind. Forbrugernummer og pin kode findes på jeres årsopgørelse, men i kan også ringe til varmeværket og få hjælp til at finde dem. God fornøjelse


2014.11.21. Så kom solen og den første energi fra de nye solfangere er produceret i dag. Den nye lagertank fyldes langsomt op. Når begge vores lagertanke er fyldte vil der være ca. 180 MWh som svarer til næste 2 døgns forbrug en kold vinter. Så vi er godt dækket ind. Håber vi får lidt mere sol mens den stadig er at se på himlen.


2014.11.12 Så er vi klar til at vise dig dine målerdata. Hvis du klikker på "kundeområde" i menuen, eller på den grønne boks til venstre. Du skal bruge dit forbrugernummer og din private kode. Hvis du ikke kan finde din kode på din årsopgørelse kan du ringe til varmeværket og få den oplyst.


2014.11.12 Så har vi fået koblet det nye solvarmesystem sammen med det eksisterende fjernvarmeværk og vi venter nu bare på at solen skal skinne.


2014.08.20. På din årsopgørelse kan du finde en pin kode som giver dig muligheder for at kigge ind på alle dine aflæsninger gennem de sidste 5 år. Du skal bruge pinkoden og forbrugernummeret. Det er nemt at klikke sig ind via dengrønne blok til venstre. Hvs du har brug for hjælp kan du kontakte varmeværket på 59294604 eler revisoren på 59595408 her kan du få oplyst din pinkode. God fornøjelse.


2014.08.15 Årsopgørelserne er lavet og de bliver udsendt sammen med opkrævningen på den første rate. Hvis i er på PBS vil den komme som vedhæftet fil på jeres netbank og hvis i ikke er på netbank vil i få den med posten.


2014.08.15 Vores nuværende solfangere har stort set kørt i 2 måneder uden den store hjælp fra vores kedelanlæg. Det har vi ikke prøvet før, men sommeren har jo også været med os.


2014.08.15. Byggeriet er godt i gang og det nye solfangerfelt er sat op på rekordtid. Det tog kun 7 dage at få de nye 3000 m2 solfangere monteret på den nye type sokler som ligner dem der bruges til autoværn. I kan se billeder på face book siden. Netop i disse dage er en af vores andre leverandører i gang med at etablere den nye 2000 m3 varmeakkumulator som gerne skulle kunne idriftsættes først i oktober.


2014.07.04 Her først i juli er vi godt i gang med at forberede arealet til det nye 3000 m2 solvarmeanlæg. Vi regner med at montagen foregår i løbet af august og begyndelsen af september. Den ekstra store varmeakkumulatortank på 2000 m3 er også ved at være på vej. Bunden er støbt og klar. opstilling af tanken foregår så vi kan fylde vand i tanken i uge 39, hvorefter vi regner med at idriftsætte det nye solvarmeanlæg.


Mandag d. 31 marts 2014 blev der afholdt en ekstraordinær Generalforsamling i Svebøllehallen. Her blev bestyrelsens forslag om udvidelse af solvarmearealet med yderligere 3000 m2 og en ekstra varmeakkumulator tank på ca. 2000 m3, godkendt af en enstemmig generalforsamling. Projektet forventes igangsat snarest g vi håber at kunne lave en samlet idriftsættelse i august eller september.

Hjemmesiden vil blive opdateret med nyheder når anlægsarbejdet påbegyndes.

Hvis du har lyst at høre mere om projektet er du velkommen til at sende en email til formanden på smy@viskinge.com


Mere solvarme i Svebølle. Opdateret d. 5 oktober 2013

Lidt opdateringer her nu sommeren går på held og det kolde efterår nærmer sig. Vi har måtte starte en fliskedel op da det kolde og fugtige vejr gav behov for opvarmning af vore boliger. Solvarmeanlægget har haft gode betingelser med højt klart vejr. siden 1 januar er der produceret 3000 MWh på solvarmen, så vi er godt på vej.

På generalforsamlinge var der stor opbakning (et enstemmigt JA) omkring bestyrelsens forslag om at udvide solvarmeanlægget. Udvidelsen er blevet aktuel efter en stor del af folketingets medlemmer har besluttet at indføre en ny afgift. Den hedder forsyningssikkerhedsafgiften og pålægges alle producerede MWh med undtagelse af dem som er produceret på solvarme. For at dæmme op imod en stor stigning i varmeregningen fremlagde bestyrelsen forslaget om at udvide solvarmeanlægget med yderligere ca. 3000 M2. HVis du har spørgsmål i den eller anden forbindelse er du velkommen til at ringe, enten på varmeværket (59 29 46 04) eller til formanden 25 35 06 01 eller smy@viskinge.com)


Artikel i Kalundborg folkeblad efter indvielse af de første 7000 M2 solvarmeanlæg.

Mandag den 15. august 2011 blev Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskabs nye 7.000 m2 solvarmeanlæg indviet af Kalundborgs borgmester Martin Damm. Det var en stolt borgmester, der konstaterede, at det nye anlæg er en investering, som både passer på klimaet og samtidigt er en god investering. ”Med sådan et anlæg kan vi vise i praksis, at der ikke er et modsætningsforhold mellem det at passe på vores klode, og det at kunne producere og udvikle. Tværtimod er det to sider af samme sag,” udtalte Martin Damm og fortsatte: ”Jeg vil prale lidt med Svebølle Viskinge Varmeværk fremover, når jeg skal komme ind på de mange tiltag, der sker i Kalundborg Kommune”.


Solvarmeanlægget forventes at stå for 20 % af det årlige varmeforbrug i Svebølle og Viskinge, hvilket svarer til det årlige forbrug i 175 gennemsnit husstande*. Anlægget leverer sammen med et nyt træflis-fyret varmeværk langt størstedelen af varmen til de 588 varmekunder i Svebølle og Viskinge. ”Vi havde oprindeligt fået at vide, at et solvarmeanlæg ikke var rentabelt sammen med biomasse, men da vi fik projektet regnet igennem, viste det sig, at solvarmen har en fornuftig økonomi med de nuværende priser på biomasse,” berettede formanden for varmeværket, Svend Müller.